Brunswick Adatvédelmi Szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 23

A Brunswick tiszteletben tartja a magánéletével kapcsolatos szempontjait, és nagyra értékeli az Önnel fennálló kapcsolatát. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a Brunswick Corporation és valamennyi társult- és leányvállalata által offline vagy online módon gyűjtött adatra vonatkozik („Brunswick”, „mi” vagy „minket”), beleértve, de nem kizárólagosan minden weboldalt vagy applikációt, amelyeken a jelen Adatvédelmi Szabályzatra vonatkozó hivatkozás szerepel (együttesen: „Weboldalak”).

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az általunk gyűjtött adatok típusait, ezen adatok kezelésének céljait, az adatkezelés jogalapját, az adatok felhasználásának módját, és hogy kikkel osztjuk meg azokat. Adatvédelmi Szabályzatunk leírja az adatok és az Önt ezen adatok vonatkozásában mint érintettet megillető jogok védelmében hozott intézkedéseinket.  Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy miként tud elérni bennünket elérhetőségei frissítéséhez, nevének levelezőlistáinkról való törléséhez vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdései feltételéhez. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi Szabályzatot.  Az oldalainkkal való folyamatos interakciói révén Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt gyakorlatokat.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK FRISSÍTÉSE

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot rendszeresen frissíthetjük. Belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk ezen Adatvédelmi Szabályzatot. Amennyiben az Adatvédelmi Szabályzatunkban olyan módosítást végzünk, amely az Öntől korábban gyűjtött személyes adatok vonatkozásában több jogot biztosít számunkra, ehhez e-mailben az Ön regisztrált email címén, vagy a weboldalainkon közzétett közleményekben hozzájárulását kérjük.  Amennyiben a személyes adat gyűjtésének céljától eltérő célból kívánjuk az Ön személyes adatait kezelni, a további adatkezelés előtt a Brunswick biztosítani fog minden információt ezen eltérő célról, valamint megad minden szükséges információt a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében. 

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

Személyes adatai gyűjtése vonatkozik az Ön nevére, címére, telefonszámára, munkáltatójára, email címére, weboldal jelszavára, demográfiai adataira, egészségügyi adataira vagy pénzügyi információra, amikor a Weboldalakat meglátogatja, létrehoz nálunk egy fiókot, vagy a Weboldalon terméket vagy vásárlást regisztrál. Egyes weboldalaink lehetővé teszik, hogy olyan információkat is kezeljen, rögzítsen vagy mentsen a Weboldalakon, mint például fényképek vagy fórum bejegyzések.

Automatikusan gyűjtjük a Weboldalainkkal való interakciókhoz használt eszközei adatait is. Az automatikusan gyűjtött adatok körébe tartozik az eszközazonosító, a webböngésző, a pontos helymeghatározás (az Ön tudomásával és hozzájárulásával), a Weboldalainkon található sütik és webjelzőkkel gyűjtött böngészési adatok és az IP cím. Automatikusan gyűjtjük továbbá a Weboldalaink Ön általi használatára vonatkozó információkat is, úgymint a Weboldalakon végzett kereséseket és hogy mit tekintett meg.  Az automatikusan gyűjtött információkat összekapcsoljuk az Ön által megadott bármely személyes adattal. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A gyűjtött adatokat az alábbi célokból kezeljük:

 • a Weboldalak funkcióinak segítése;
 • a mindennapi üzleti igények kezelése, úgymint a Weboldalak adminisztrálása és fejlesztése;
 • a Weboldal működésének és funkcionalitásának elemzése;
 • csalások megelőzése; a Weboldalak felhasználási feltételeinek érvényesítése; az alkalmazandó jogszabályoknak és a vállalati jelentési kötelezettségeknek való megfelelés; és a Brunswick szerződéseinek végrehajtása;
 • annak elemzése, hogy Ön hogy használja a Weboldalakat és más piackutatások elvégzése;
 • termékeink és szolgáltatásaink nyújtása Önnek és az azokról való tájékoztatás;
 • érdeklődési körének megfelelő reklámanyagok küldése;
 • a termékeink megvásárlásához kapcsolódó pénzügyi lehetőségekről való tájékoztatás;
 • más vásárlókkal való, Weboldalon keresztüli interakciók megkönnyítése, ideértve a közösségi hálón való kommunikációt; és
 • további, a Weboldalainkra, termékeinkre és szolgáltatásainkra, társult vállalkozásainkra, üzleti partnereinkre vagy meghatalmazott kereskedőinkre vonatkozó értesítések, promóciók, kérelmek, brosúrák vagy más marketinganyagok eljuttatására. 

A Brunswick akkor kezeli ezen adatokat, amikor rendelkezik erre vonatkozó jogalappal.  A jogalap, amelyre támaszkodunk, a következők egyike lehet:

 • Ön hozzájárult a személyes adataira vonatkozó adatkezeléshez;
 • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés vagy kérésének teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés a Brunswickra vonatkozó EU tagállami jogszabályi kötelezettség betartása miatt szükséges; vagy
 • az adatkezelés a Brunswick mint multinacionális felszerelés-kiskereskedő jogos érdekeinek céljából szükséges, annak érdekében, hogy például védjük az üzletünket és jobban megérthessük a vásárlóinkat.

Személyes adatait a személyes profilja fejlesztéséhez használhatjuk.  A profiljában található személyes adatait a termékeink vagy szolgáltatásaink pénzügyi finanszírozási lehetőségeire vonatkozó kéréseinek megválaszolására használhatjuk.

Amennyiben arról tájékoztat minket, hogy nem szeretne marketing célú megkereséseket kapni, nem küldünk Önnek több marketing információt.     

Weboldalaink nem gyűjtenek az Ön időszakos és harmadik fél weboldalain vagy online szolgáltatásain keresztüli tevékenységeire vonatkozó személyes adatokat.  Emiatt a „ne kövesse nyomon” jelzések, amelyeket a webböngészők továbbítanak, nem vonatkoznak a mi Weboldalainkra, és mi nem változtatjuk meg az adatok gyűjtésére és használatára vonatkozó gyakorlatunkat, ha ilyen jelzést kapunk.

A személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó további módok a következők:

Az Ön által megadott információk

Pontos helymeghatározási információk. Egyes Weboldalaink használata érdekében, Ön köteles lehet a Brunswick számára lehetővé tenni, hogy begyűjtse az Ön pontos földrajzi helyét, az Ön tudtával és hozzájárulásával, hogy Önnek terméket vagy szolgáltatást nyújthassunk.  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a pontos földrajzi adatait, ezek a termékek és szolgáltatások nem fognak megfelelően működni, és azokat nem leszünk képesek Önnek nyújtani.

Ezt a pontos helymeghatározási információt elemzési célokra használjuk, és megosztjuk azt harmadik felekkel, ideértve, de nem kizárólagosan a kereskedőket és olyan feleket, akik célzott hirdetéseket és analitikai szolgáltatásokat nyújtanak. 

Információigénylés. Amennyiben termékeinkre vonatkozó információkat kér (pl. brosúrát, katalógust vagy magazint rendelt), személyes adatainak megadására kérjük, úgymint név, email cím, telefonszám, az érintett termék tervezett felhasználása, érdeklődési kör, stb. További véleményeket és kéréseket is továbbíthat felénk. Mi vagy a területén található hivatalos viszonteladó ezeket az adatokat a kért információk megküldésére használják, és csak a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó értesítésekre használhatják a jövőben.

Hírlevelek és egyéb értesítések  Online és offline hírleveleket és egyéb értesítéseket is küldhetünk termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és promócióinkkal kapcsolatban. Amennyiben feliratkozik arra, hogy ilyen értesítéseket kapjon, személyes adatainak megadására kérjük, úgymint név, postai cím és email cím. Mi, vagy a területén található hivatalos viszonteladó ezeket az adatokat arra használhatjuk, hogy a kért értesítéseket megküldjük Önnek és termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztassuk.

Visszajelzés, felmérések vagy nyereményjátékok  Lehetővé tesszük Önnek, hogy részt vegyen online felméréseken, kérelmekben vagy nyereményjátékokon. Az általunk kért információk: elérhetőségek (például e-mail cím) és demográfiai adatok (például családtagok száma és jövedelmi tartományok). A felméréseken, kérelmekben és nyereményjátékokon való részvétel teljesen önkéntes. Emiatt Ön dönthet, hogy megad-e bármilyen információt. Mi, az üzleti partnereink vagy a területén található hivatalos viszonteladó a megadott információkat arra használják, hogy értesítsék a nyereményjátékok győzteseit és jutalmakat adjanak, figyeljék vagy javítsák egy vagy több weboldal vagy reklám használatát, és összesített adatokat biztosítsanak piackutatások céljára. A kérelmeket postai úton lehet beküldeni az USA postaszolgálatán keresztül; más futárszolgálatokkal; vagy (ha lehetséges) emailen. 

Karrier. Weboldalunk a Brunswick karrieroldalára mutató hivatkozást tartalmazhat, így Ön kereshet a Brunswick állások között és azokra pályázhat is, ha beadja önéletrajzát vagy más személyes adatait, például nevét, elérhetőségét és munkatörténetét megadja. Az Ön által megadott információkat arra használjuk, hogy értékeljük a munkaviszony iránti érdeklődését és kapcsolatba lépjünk Önnel lehetséges munkaviszony esetén. 

Viszonteladó keresése. Weboldalaink némelyike lehetővé teszi, hogy viszonteladókat keressen az Ön közelében a „viszonteladó keresése” űrlap segítségével.  Ahol elérhető ez a szolgáltatás, teljesen önkéntes alapon dönthet arról, hogy megadja-e nekünk személyes adatait.  Annak érdekében, hogy segítsünk helyi viszonteladó keresésében, adatokat kérünk Öntől, úgymint kereszt- és vezetéknevét, teljes postai címét és telefonszámát. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Ön közelében megtaláljuk a viszonteladót, értékeljük az igényeit és biztosítsuk Önnek a legjobb és legrelevánsabb szolgáltatást. Mi, vagy a területén található hivatalos viszonteladó az információkat arra használhatja, hogy Önnel közvetlenül kapcsolatba lépjen termékeink és szolgáltatásaink tekintetében.

Online értékesítés.

Brunswick Weboldalak. A védjeggyel ellátott termékeinket a Brunswick közvetlenül a Weboldalakon kínálja eladásra.  Ha Ön a Brunswick Weboldalainkon keresztül köt üzletet, a megrendelése feldolgozása érdekében az Ön adatait fogjuk gyűjteni.  Az Ön adatait vagy a Brunswick, vagy pedig egy meghatalmazott fizetésfeldolgozó fogja gyűjteni. 

Harmadik felek weboldalai. Védjeggyel ellátott termékeink szintén elérhetők hivatalos harmadik fél forgalmazó partnereink útján, az azok tulajdonában és ellenőrzése alatt lévő weboldalakon, amelyek a Weboldalra hivatkozhatnak. Amennyiben hivatalos harmadik fél forgalmazó partnereinkkel köt üzletet, az a hivatalos harmadik fél forgalmazó partner weboldalán történik, amelyre a harmadik fél adatvédelmi szabályai és felhasználási feltételei vonatkoznak. Javasolt a harmadik fél weboldalára vonatkozó adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek áttekintése, amelyek az adott tranzakcióra érvényesek.

Termékfinanszírozás és hitel újrafinanszírozás. Bizonyos esetekben harmadik fél beszállítók linkjeit adjuk meg, egyes termékekre vonatkozó termékfinanszírozási vagy újrafinanszírozási információk érdekében.  Amennyiben ilyen linket adunk meg, az Ön információi közvetlenül a harmadik fél beszállítóhoz kerülnek továbbításra, és azokat vállalataink nem kapják meg.  Javasolt a harmadik fél beszállító weboldalára vonatkozó adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek áttekintése, amelyek az adott tranzakcióra érvényesek. 

Tulajdonosi programok vagy jutalom programok. Egyes Weboldalaink tulajdonosi programokat, jutalom programokat, vagy kuponokat nyújtanak, amelyek az Ön elérhetőségeit és a vásárlására vonatkozó adatokat kérik, amellyel fel tudjuk venni ezekbe a programokba és tájékoztatni tudjuk Önt.

Termékregisztráció.  Időről időre néhány Weboldalunk online termékregisztrációt kínálhat. A termék online regisztrációjával Ön egyetért azzal, hogy mi, üzleti partnereink, egy hivatalos viszonteladó/szolgáltató vagy harmadik fél reklámügynökség különféle okok miatt kapcsolatba lépjenek Önnel a termékregisztrációval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan, a jogszabály által megkövetelt termékértesítéseket, ügyfélszolgálati és/vagy garanciális segítségnyújtást, a Brunswick adatbázisainak és üzleti folyamatainak fenntartását és/vagy az Önnel való kapcsolattartást a jelen Adatvédelmi Szabályzatban egyébként meghatározott más célokra.

Ajánlói Szolgáltatás.  Ajánlói szolgáltatást nyújtunk Önnek, hogy barátait és más ismerőseit tájékoztathassa a Brunswick weboldalain található (vagy azon keresztül elérhető) termékekről és/vagy információkról. Ha Ön úgy dönt, hogy használja az ajánlói szolgáltatást, a következők szerint kell eljárnia: e-mail cím(ek)et kell megadnia egy egyszeri e-mailhez, amelyben Ön mint az e-mail küldője lesz feltüntetve.  A Brunswick lesz a szolgáltató, amely elősegíti az ilyen kézbesítést.

Elektronikus leszállítás részvényesek számára. Ha Ön Brunswick részvényes és e-mailben szeretne részvényesi anyagokat kapni, kérjük, hogy regisztráljon erre a szolgáltatásra a Brunswick.com weboldalán. A regisztráció lehetővé teszi az online részvényesi szavazását is. A regisztrációhoz, amennyiben Ön az USA-ban vagy Kanadában részvényes, meg kell adnia a társadalombiztosítási számát vagy adóazonosító számát, email címét és egy 4 jegyű PIN kódot. Amennyiben Ön az USA-tól vagy Kanadától eltérő országban részvényes, meg kell adnia a Brunswick részvényesi fiókszámát, email címét és egy 4 jegyű PIN kódot. A megadott információkat arra használjuk, hogy igazoljuk az Ön Brunswick részvényesi mivoltát, regisztráljuk Önt az elektronikus kézbesítési szolgáltatásra, és hogy biztosítsuk Önnek a kért elektronikus kézbesítési és szavazási szolgáltatásokat. Regisztrációját a weboldalon frissítheti vagy törölheti is, ugyanazon információk megadásával.

Automatikusan gyűjtött információk

Egyes adatokat automatikus eszközökkel gyűjtünk, amikor Ön az oldalt meglátogatja, például hogy hány felhasználó látogatta meg a Weboldalt és milyen oldalakhoz fértek hozzá. Ezen információk gyűjtésével megtudhatjuk azt, hogy miként szabhatjuk a Weboldalunkat a látogatóinkra. Ezen információkat számos különböző eszközzel tudjuk gyűjteni, például „sütik” és „webjelzők” útján. Ezen felül IP címeit is gyűjthetjük a lent leírtak szerint.  A sütik használatára vonatkozó további információkért, kérjük, olvassa el külön Süti Szabályzatunkat.

Sütik.  A külön Süti Szabályzatunkban leírtak szerint, sok más vállalathoz hasonlóan, mi is használunk „sütiket” egyes Weboldalainkon. A sütik kódegységek, amelyeket akkor helyezünk el az eszközén amikor Ön bizonyos weboldalakat meglátogat. A sütiket arra használjuk például, hogy megtudjuk, Ön járt már-e nálunk korábban vagy új látogató, valamint hogy azonosítani tudjuk a Weboldal azon funkcióit, amelyek iránt Ön a leginkább érdeklődhet. A sütik javítják az online élményét, azáltal, hogy elmentik egy bizonyos weboldal meglátogatása során jelzett preferenciáit.

A legtöbb webböngésző tájékoztatást nyújt az új sütik elfogadásának megakadályozásáról, az új sütik értesítéseiről és a meglévő sütik használatának letiltásáról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy sütik nélkül Ön esetleg nem fogja tudni a Weboldal minden funkcióját maradéktalanul élvezni.

Webjelzők.  A külön Süti Szabályzatunkban leírtak szerint, a weboldalunk egyes lapjai „webjelzőket” tartalmazhatnak (amely ismertek úgy is, mint internet tag-ek, pixel tag-ek és tiszta GIF-ek). Ezen webjelzők lehetővé teszik harmadik felek számára, hogy információkat szerezzenek meg, mint például annak a számítógépnek az IP címe, amely a webjelzőt tartalmazó lapot letöltötte; a lap URL-je, amelyen a jelző megjelenik; a jelzőt tartalmazó lap megtekintésének időpontja; a lap megtekintéséhez használt böngésző típusa; és a harmadik fél által elhelyezett sütikben található információk.

IP címek.  Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet egyes elektronikus eszközök használnak, hogy azonosítsák egymást és kommunikáljanak egymással az interneten. Amikor meglátogatja weboldalunkat és/vagy alkalmazásunkat, látjuk az internethez való csatlakozásra használt eszközének IP címét. Ezután ezen információt arra használjuk, hogy megállapítsuk az eszköz általános fizikai elhelyezkedését és megismerjük a weboldalaink látogatóinak általános elhelyezkedését. Ezt az információt arra is használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és/vagy alkalmazásainkat.

AZ ÜZLETI STRUKTÚRA VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldallal kapcsolatos minden információt, ideértve a személyes adatokat is, közöljük és továbbítsuk:

 • a következő tulajdonosnak, társtulajdonosnak, illetve egy vagy több Weboldalunk üzemeltetőjének; vagy
 • vállalati egyesülés, konszolidáció vagy szerkezetátalakítás, lényegében a teljes készlet és/vagy eszközeink értékesítése, vagy egyéb vállalati változás esetén, ideértve, korlátozás nélkül minden átvilágítási folyamatot.

GYERMEKEK ADATVÉDELME

A webhelyek általános közönségnek szóló oldalak, amelyek nem irányulnak 13 év alatti gyermekekre. Amennyiben megtudjuk, hogy a gyűjtött információ 13 év alatti gyermektől származik, azonnal töröljük ezeket az adatokat.

KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATI FIÓKOK

Egyes Weboldalak lehetővé teszik, hogy közösségi hálózati fiókjába belépjen és azokat a Brunswick fiókjához társítsa, ideértve a Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, és Pinterest weboldalakat.

A funkció használatával Ön engedélyt ad a Brunswick számára, hogy a közösségi hálózati profiljának megosztásra alkalmassá tett minden adateleméhez hozzáférjen és azokat a közösségi hálózat felhasználási feltételeivel és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban használja. Kérjük, olvassa el a közösségi hálózati fiókjában található adatvédelmi beállításokat arról, hogy milyen adatokat oszt meg velünk és más kapcsolódó alkalmazásokkal, és hogy a megosztott adatot a fiókjában kezelni tudja, ideértve a weboldal használatára vonatkozó információkat is. 

Amennyiben a közösségi hálózati fiókot le szeretné választani a Brunswick fiókjáról, olvassa el az adott közösségi média fiók beállításait, vagy keresse meg a szolgáltatót.

AZ ÁLTALUNK MEGOSZTOTT ADATOK

Az Ön által megadott információkat társult vállalkozásokkal, üzleti partnerekkel és hivatalos viszontkereskedőkkel osztjuk meg, annak érdekében, hogy értesíteni tudjuk Önt azok termékeiről és szolgáltatásairól, és hogy további értesítéseket, promóciókat, kéréseket vagy brosúrákat és egyéb marketing anyagokat küldhessünk Önnek, weboldalunk, termékeink és azok szolgáltatásai vonatkozásában. Az Ön tudomásával és hozzájárulásával a pontos földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatokat is megosztjuk harmadik felekkel, ideértve, de nem kizárólagosan a viszonteladókat és célzott hirdetéseket és analitikai szolgáltatásokat nyújtó partnereket.

Megosztjuk az Ön adatait olyan harmadik felekkel is, akik nevünkben szolgáltatásokat és funkciókat nyújtanak az Önnel való interakcióink támogatása érdekében, például, termékeink és szolgáltatásaink nyújtása, felmérések és nyereményjátékok adminisztrációja, termékértékelések intézése, vagy az Önnel való kapcsolattartás. Ezek a harmadik felek számára nem engedélyezzük az információk felhasználását vagy közlését, kivéve, ha az a nevünkben nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez vagy jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges. 

Emellett, az Önre vonatkozó információkat a következő esetekben közöljük:

 • Ha jogi eljárásban erre kötelesek vagyunk;
 • Bűnüldöző hatóságoknak vagy más kormányzati hivataloknak;
 • Amikor úgy véljük, hogy a közlés szükséges vagy megfelelő arra, hogy fizikai sérülést vagy pénzügyi veszteséget előzzünk meg, illetve feltehető vagy tényleges jogellenes tevékenységre irányuló vizsgálat esetén.
 • Ha az egy személy létfontosságú érdekének védelme érdekében szükséges;
 • A felhasználási feltételek érvényesítése érdekében;
 • Vagyon, szolgáltatások és jogok védelmében;
 • A Brunswickkal, társult vállalkozásainkkal és üzleti partnereinkkel vagy hivatalos viszonteladóinkkal szembeni csalások megelőzése érdekében;
 • Könyvvizsgálati, megfelelőségi és vállalatirányítási funkciók támogatására; vagy
 • Valamennyi alkalmazandó jogszabálynak való megfelelés céljából.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Önnel kapcsolatos információt továbbítsunk abban az esetben, ha eladjuk vagy átruházzuk üzletünk vagy eszközeink egészét vagy egy részét.

AZ ÖN KALIFORNIAI ADATVÉDELMI JOGAI

Amennyiben Ön kaliforniai lakos, Kalifornia Polgári Törvénykönyvének 1798.83. szakasza alapján Ön jogosult arra, hogy információt személyes adatainak általunk történő harmadik féllel a harmadik fél direktmarketing céljai érdekében történő közléséről, a közvetlenül megelőző naptári évben. Biztosítjuk Önnek a közölt személyes adat kategóriák listáját és a harmadik felek nevét és címét tartalmazó listát. Ilyen kérés érdekében, kérjük küldjön emailt nekünk kaliforniai illetőségének bizonyítékaival a privacy@brunswick.com címre.

Egyes Weboldalak lehetővé teszik, hogy a tartalmat nyilvánosan posztoljon.  Amennyiben Ön 18 év alatti kaliforniai lakos, és bármely olyan oldalnak regisztrált felhasználója, ahol jelen szabályzat megtalálható, a kaliforniai Üzleti és Szakmai Törvénykönyv 22581. szakasza alapján Ön jogosult arra, hogy kérje a nyilvánosan közzétett tartalom eltávolítását. Ilyen kérés benyújtásához, kérjük, küldjön emailt nekünk a meghatározott tartalom vagy információ részletes leírásával a privacy@brunswick.com címre. Kérjük, csatolja a kaliforniai illetőségre vonatkozó bizonyítékot és a kérelmező korát. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy az ilyen kérelem nem biztosítja a közzétett tartalom vagy információ teljes vagy átfogó törlését, és hogy felmerülhetnek olyan körülmények, amelyek alapján jogszabály nem teszi kötelezővé vagy engedi meg a törlést, még kérés esetén sem.

LINKEK EGYÉB WEBOLDLAKRA

Weboldalunk linkeket tartalmazhat más weboldalakra az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében. Ezen weboldalak a mi Weboldalainktól függetlenül működhetnek. A hivatkozott weboldalaknak lehetnek saját adatvédelmi nyilatkozataik vagy szabályzataik, ezért erősen ajánlott azok áttekintése, ha ezen weboldalakat felkeresi. Amennyiben a felkeresett hivatkozott weboldalak nem részei a jelen weboldalnak, nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért, használatért és adatvédelmi gyakorlataiért.

HARMADIK FELEK HIRDETÉSEI

A harmadik felek, ideértve a hirdetőket, információkat gyűjtenek, nagy valószínűséggel személyes adatokat is, az Ön időbeli és különböző weboldalakon végzett tevékenységéről, amikor a Weboldalakat használja.  E harmadik felek a Brunswick számára adatgyűjtést, jelentést, hirdetési reakció méréseket, analitikai információkat nyújtanak, és segítenek a releváns marketing üzenetek és hirdetések kézbesítésében.

A személyes adatainak harmadik felek általi összegyűjtésére jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik. Kérjük, tekintse át a harmadik felek Adatvédelmi Szabályzatait, hogy megállapíthassa, azok miként gyűjtik és használják az Ön személyes adatait.

Számos harmadik fél hirdető és egyes webböngészők és mobilalkalmazások lehetővé teszik a harmadik fél hirdetéseinek letiltását. Az érdeklődés alapú hirdetések letiltására vonatkozó információk és források elérhetők a Digitális Hirdetési Szövetség (Digital Advertising Alliance) weboldalán: http://www.aboutads.info/choices/.  Az App Chioces alkalmazás letöltésével letilthatja egyes mobil hirdetésekkel foglalkozó vállalatok és más hasonló szervezetek mobileszközökre eljuttatott célzott hirdetéseinek nyomon követését és fogadását: www.aboutads.info/appchoices.   Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen módon beállított letiltás nem jelenti azt, hogy többé nem kap hirdetéseket. Általános hirdetések továbbra is érkezhetnek, amíg a Weboldalt vagy más online tartalmakat tekint meg.

AZ ÁLTALUNK TOVÁBBÍTOTT ADATOK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó Weboldalakra az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai az irányadók, kivéve, ha itt ezzel ellentétes rendelkezés található. A Weboldal használatával vagy személyes adatai megadásával Ön a személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokba továbbítja hozzánk. Ezen felül a Weboldalon gyűjtött személyes adatokat olyan országokba is továbbítjuk, ahol üzleti érdekeltségeink vannak, és amelyek nem feltétlenül rendelkeznek az Ön országában megtalálhatókkal megegyező adatvédelmi jogszabályokkal. Amikor az Ön adatait másik országba továbbítjuk, az információkat a lent leírtak szerint védjük, még akkor is, ha az adott országban nincsenek meg az Ön tartózkodási helye szerinti országban megtalálhatókkal megegyező adatvédelmi jogszabályok. Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja a személyes adatainak jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzített, általunk végzett gyűjtéséhez, továbbításához és kezeléséhez.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT

Adminisztrációs, műszaki és fizikai óvintézkedéseket alkalmazunk az Ön megadott személyes adatait érintő veszteségek, visszaélések és jogosulatlan hozzáférés, közlés, változtatás vagy megsemmisítés ellen, amikor meglátogatja vagy használja a Weboldalakat.

AZ ÖN JOGAI - HOZZÁFÉRÉS ÉS HELYESBÍTÉS

Ön jogosult arra, hogy az általunk gyűjtött személyes adataihoz hozzáférést kérjen, ellenőrzés, módosítás vagy ezen adatok törlése érdekében.  Ön jogosult arra is, hogy az általunk gyűjtött adatairól másolatot kérjen.  Egyes esetekben azt is kérheti, hogy korlátozzuk vagy szüntessük meg adatainak kezelését. 

Amennyiben az általunk gyűjtött személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, ellenőrzést vagy javítást kér, kérjük, írjon a privacy@brunswick.com címre vagy lépjen velünk kapcsolatba a lenti “Hogyan lépjen velünk kapcsolatba” fejezetben leírt módokon. 

Adatainak védelme és biztonsága érdekében ésszerű lépéseket teszünk személyazonosságának igazolására, például elkérhetjük jelszavát vagy felhasználói azonosítóját, mielőtt hozzáférést adunk Önnek az adataihoz.

Minden olyan tevékenységről tájékoztatjuk Önt, amely során a személyes adataira vonatkozó kérésének megfelelően személyes adatait módosítjuk, töröljük vagy azok kezelését korlátozzuk.

Amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  Önt az adatok hordozhatóságához való jog is megilleti, amikor az adatkezelés az Ön és a Brunswick közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  Jogait úgy gyakorolhatja, ha írásbeli kérelmet küld a privacy@brunswick.com címre.  Brunswick egy hónapon belül válaszol a kérésére.

Önnek joga van panaszt benyújtani a joghatósága szerinti adatvédelmi szabályozó szervezethez. 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

A Brunswick megőrzi az összes személyes adatot az adott üzleti kapcsolat időtartama alatt, vagy amikor szükséges, az információkezelési szabályzatának és ütemtervének megfelelően.  A személyes adatok érintett kérelmének megfelelő törlése során a Brunswick észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minden adat teljes egészében törlésre kerüljön.  Hozzáférésre, helyesbítésre vagy törlésre vonatkozó kérés esetén, kérjük, olvassa el jelen szabályzat „Az Ön jogai - hozzáférés és helyesbítés” fejezetét.

A Brunswick vezeti a szükséges dokumentációkat, annak érdekében, hogy igazolni tudja a kötelezettségeinek való megfelelést, és hogy lehetővé tegye a Brunswick vagy kinevezett auditor által végzett vizsgálatokat, beleértve az ellenőrzéseket is, és hogy azokban részt vehessen.

A Brunswick írásbeli adatkezelési nyilvántartást vezet, amelyben kategóriánként feltüntet minden adatkezelési tevékenységet.  A Brunswick vezeti a szükséges dokumentációkat, annak érdekében, hogy igazolni tudja a kötelezettségeinek való megfelelést, és hogy lehetővé tegye a Brunswick vagy kinevezett auditor által végzett vizsgálatokat, beleértve az ellenőrzéseket is, és hogy azokban részt vehessen.

PRIVACY SHIELD MEGFELELÉS

A Brunswick, valamint annak az USA-ban található, lent megnevezett társult vállalkozásai, részlegei és leányvállalatai megfelelnek a humánerőforrással kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó EU-USA Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) Keretrendszernek és Svájc-USA Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) Keretrendszernek, USA Kereskedelmi Minisztériumának előírásai szerint, mindazon személyes adatok gyűjtése, használata és megőrzése vonatkozásában, amelyeket az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbítanak a Brunswick humánerőforrással kapcsolatos tevékenységei érdekében. A Brunswick igazolta a Kereskedelmi Minisztérium irányában, hogy megfelel a Privacy Shield Alapelveknek a humánerőforrással kapcsolatos személyes adatok tekintetében. Ha bármilyen összeütközés van a jelen adatvédelmi szabályzat és a Privacy Shield Alapelvek között, a Privacy Shield Alapelvek az irányadók. A Privacy Shield programmal kapcsolatos további tudnivalókért és a tanúsítványunk megtekintése érdekében, kérjük, keresse fel a https://www.privacyshield.gov/ oldalt.

Az USA-ban található Brunswick szervezetek, amelyek betartják a humánerőforrással kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó Privacy Shield Alapelveket, a következők: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Cybex International, Inc.; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Life Fitness International Sales, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; és Thunder Jet Boats, Inc.

A humánerőforrással kapcsolatos személyes adatok Privacy Shield programnak megfelelő átvétele vagy továbbítása vonatkozásában a Brunswick és annak fent leírt kapcsolódó szervezetei az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vizsgálati és végrehajtási hatásköre alá tartoznak.

Bizonyos körülmények között azok az alkalmazottak, akik személyes adataikat humánerőforrással kapcsolatosan adták meg a Brunswick számára, kötelező választottbírói eljárást kezdeményezhetnek, ha az egyéb vitarendezési eszközök már kimerültek a Privacy Shield 1. sz. mellékletében leírtak szerint.

Amint az a Privacy Shiels Alapelvekben is rögzítésre került, a Brunswick felel a Privacy Shield alapján a humánerőforrással kapcsolatos tevékenységei érdekében átvett személyes adatokért, és azoknak a nevében eljáró harmadik fél megbízotthoz való továbbításáért.

A Brunswick elkötelezetten együttműködik az EU adatvédelmi hatóságaival és a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztossal, és betartja az ilyen hatóságok által adott tanácsokat a humánerőforrással kapcsolatos adatok EU-ból és Svájcból való továbbítása tekintetében, a munkaviszonnyal kapcsolatosan. 

HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26126 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Telefon: 855-283-1103 vagy 847-735-4002
Email: privacy@brunswick.com

Amennyiben elérhetőségeit vagy preferenciáit szeretné frissíteni, vagy az adatai eltávolítását kéri a levelezőlistánkról, vagy nem kíván többé a termékregisztráció során vagy más módon gyűjtött információk szerinti marketing e-maileket kapni, ezt az alábbi módokon teheti meg:

 • Módosítsa a Weboldalon létrehozott fiókjában a beállításokat;
 • Iratkozzon le a tőlünk kapott e-mailekben található hivatkozásokra kattintva; vagy

Írjon nekünk a privacy@brunswick.com címre, vagy lépjen velünk kapcsolatba a jelen fejezetben megadott más módokon.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?